Udlån af teaterlokaler

Randers EgnsTeater udlåner gerne teatrets tre sale samt teatrets foyer til forskellige lokale kulturarrangementer.

Vi synes det er en fornøjelse at salene fyldes med lokale kreative kræfter på de dage, hvor Randers EgnsTeater ikke
selv afvikler forestillinger.

Teatret stiller kun lokaler til rådighed - arrangøren står selv for personale samt teknik. Det er dog muligt at betale en af teatrets teknikere for hjælp til opstilling af teatrets egen teknik, men kun så vidt der er personalemæssige ressourcer
til rådighed og kun i et mindre omfang. Ved afvikling af amatørteaterforestillinger kan der træffes aftale med teatrets kunstneriske personale, hvis man ønsker at købe nogle timers instruktion / supervision.


Lokalerne kan reserveres ved henvendelse til kontoret på Randers EgnsTeater.
Kontoret har åbent mandag kl. 10 - 15 og tirsdag til fredag kl. 9 - 15. Tlf. 87 10 19 00 eller post@randersegnsteater.dk.