Teatrets visioner

RANDERS EGNSTEATERS VISION SOM EGNSTEATER I RANDERS KOMMUNE

 

KUNSTNERISK VISION FOR RANDERS EGNSTEATER

Randers EgnsTeater vil underholde og udfordre sit publikum ved at præsentere vedkommende, bevægende og inspirerende teaterforestillinger af kompromisløs kunstnerisk kvalitet.

Randers EgnsTeaters scenekunstneriske udtryk skal kommunikere ind i publikums virkelighed og relatere sig til overordnede menneskelige problemstillinger.

Randers EgnsTeater vil udvikle teatrets scenekunstneriske udtryk ved at samarbejde med de bedste dramatikere, instruktører, skuespillere og scenografer.

Randers EgnsTeater vil være i konstant kunstnerisk udvikling. Derfor skal teatrets repertoire afspejle mod, nye
initiativer og eksperimenterende tilgange til form og indhold.

Randers EgnsTeater vil udvikle og undersøge teaterkunstens mange udtryk ved at samproducere og ideudvikle med
andre professionelle teatre, kulturinstitutioner og lokale kulturaktører.RANDERS EGNSTEATERS VISION SOM LOKAL OG NATIONAL KULTURINSTITUTION

Randers EgnsTeater vil være en markant lokal udbyder af professionel scenekunst af høj kvalitet, som også har national bevågenhed.

Randers EgnsTeater vil, i hver sæson, sende egne produktioner på landsdækkende turné. Samtidig vil teatret kontinuerligt arbejde på at opdyrke nye publikumsgrupper til det stationære repertoire.

Randers EgnsTeater vil understøtte lokale kulturelle subkulturer, ligesom teatret vil tage initiativ til produktioner og projekter, der inddrager og imødekommer lokale kulturelle kræfter.

Randers EgnsTeater vil være med til at etablere og indgå i lokale, nationale og internationale scenekunstneriske netværk, med henblik på at udvikle og udveksle ideer, metoder og erfaringer.

Randers EgnsTeater vil være en markant kunstnerisk og kulturpolitisk aktør i det nationale scenekunstmiljø og dermed give fokus til det professionelle teater, der produceres i provinsen.

 

RANDERS EGNSTEATERS VISION SOM PUBLIKUMS TEATER

Randers EgnsTeater vil være en kulturinstitution, hvor publikum føler sig hjemme. Fra man træder ind af teatrets hoveddør til man afslutter en teateraften i teatrets café, skal oplevelsen være positiv, inspirerende og efterlade en lyst til at komme igen.

Randers EgnsTeater vil, i hver sæson, præsentere et repertoire, der kan tiltrække og engagere alle publikumsgrupper: Børn, unge og voksne i alle aldre.


RANDERS EGNSTEATERS VISION SOM ARBEJDSPLADS

Randers EgnsTeater vil være en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder får råderum og opbakning til at udvise mod, lyst, ansvarlighed og engagement. Både i forhold til den enkeltes individuelle arbejdsområde og i forhold til teatrets daglige drift.

Randers EgnsTeater vil være en arbejdsplads, hvor medarbejderne indgår i et arbejdsfællesskab, der er bygget på god stemning, humor, gensidig respekt og lydhørhed overfor andres ideer og initiativer.

Randers EgnsTeaters medarbejdere har hver deres kernearbejdsområder, men der skal samtidig gives mulighed for, at vi bruger hinandens kompetencer og potentialer til at skabe positive resultater på alle områder.

Randers EgnsTeaters medarbejdere skal have mulighed for løbende at opsøge ny viden og inspiration.
Teatrets kunstneriske, tekniske og administrative udvikling er afhængig af, at teatrets personale har adgang til nytænkende og visionær læring.

 

SE EGNSTEATERAFTALEN FOR 2017 - 2020