Bestyrelse


BESTYRELSESFORMAND

Jes Weye Grønbæk


 

BESTYRELSESMEDLEMMER

Jan warrer

Søren Pagter 

Aase Klith

Anne Line Svelle

 

Steen Bundgaard 

Anders Buhl Christensen