Randers EgnsTeater

FOTOGRAF: Søren Pagter

Klik på DOWNLOAD for at få billedet i stor format 

Randers EgnsTeater er en selvejende institution, der blev etableret i år 2000 og har status af egnsteater for Randers Kommune.

Teatret er en selvstændig kulturinstitution, der primært har til opgave at fungere som kommunens stationære
teater, hvor borgerne i lokalområdet og regionen kan opleve forestillinger af professionel og kunstnerisk ud-
fordrende kvalitet.

Randers EgnsTeater producerer hvert år 2 - 4 børne/familieforestillinger. I Randers EgnsTeaters tre teatersale afvikles årligt over 300 professionelle forestillinger for børn, voksne og familier. Dette antal dækker både egne produktioner og gæsteforestillinger.

Tværkulturelle samarbejdsprojekter
Randers EgnsTeater bidrager til det lokale kulturliv ved at indgå i tværkulturelle professionelle samarbejdsprojekter med bl.a. Kulturhistorisk Museum og Randers Kammerorkester. Teatret har flere gange været initiativtager og tovholder i forbindelse med store koncerter og events. Seneste store initiativ var projektet "Børn i Centrum" i samarbejde med Randers Kommune, hvor alle børn i Randers Kommune blev fotograferet til verdens største fotoudstilling. Over 13.000 børneportrætter blev bl.a. præsenteret på et 400 kvadratmeter stort banner på Randers Kulturhus samt projiceret på
en af byens varetegn på Østervold: Ingvar Cronhammars skulptur "Red Fall".

Verdens største børneteaterfestival
I april 2011 var Randers EgnsTeater stærkt involveret i værtsskabet for verdens største teaterfestival for børn og unge: mere end 100 professionelle teatre fra ind- og udland gæstede byen og præsenterede over 150 forksellige forestillinger med over 600 opførelser på bare en uge. Alle forestillinger var gratis.

Turnévirksomhed i hele landet
Randers EgnsTeater har hvert år flere forestillinger for børn og unge af sted på turné. Desuden er der skabt en fast tradition med en "Forsamlingshusturné" i Randers Kommunes forsamlingshuse med vores årlige vintercabaret. Turnéen finder sted umiddelbart efter cabaretens spilletid på Randers EgnsTeater.
Teatrets produktioner spiller turnéforestillinger over hele landet, hvor de er købt til opførelse på skoler, institutioner og for teaterforeninger.

Teaterhold og projekter for unge
Randers EgnsTeater ser det som en vigtig opgave at være i kontakt med og indgå i udviklingen af det teaterkulturelle vækstlag i nærområdet. Derfor har teatret valgt at der i den årlige drift indgår et eller flere teaterprojekter, hvor unge fra Randers området kan komme ind og arbejde med teater i en professionel ramme. Et drama/teater-forløb afsluttes altid med en større produktion, hvor de unge kan prøve kræfter med skuespillets mange facetter og hvor hele processen og al teknik ledes af teatrets professionelle personale.

Randers EgnsTeater Kor
På det musikalske plan har teatret markeret sig ved at tage initiativ til stiftelsen af Randers EgnsTeater Kor. Et elitekor, der prøver ugentligt hele året rundt. Koret har et meget højt niveau og har flere gange været scenekor for kendte solister; bl.a. Kurt Ravn og Stig Rossen. Randers EgnsTeater Kor indgår ofte i samarbejdsprojekter med Randers Kammerorkester. Desuden har koret medvirket i teatrets store total-teaterproduktion BRYLLUPSFESTEN i sæson 2007 / 2008. Koret har udgivet 2 cd'er - "Men and Women" og den nyeste fra 2010: "Red Edition", som markerer korets 10-års jubilæum. Randers EgnsTeater Kor har desuden medvirket i totalteater-komedien CHARTERREJSEN i sæson 2013/14.

Konsulentbistand og kurser
Randers EgnsTeater afvikler mange dramapædagogiske forløb i skoler og på institutioner i nærområdet. Teatret tilbyder også konsulentbistand til f.eks. skoleforestillinger etc. Ligesom teambuilding, med fokus på kommunikation og kropssprog, er blevet et af teatrets mange tilbud.


Udvidelse af Randers EgnsTeater. Som nyeste skud på stammen: en skuespiller-talentskole for ungeRanders EgnsTeater er et teater i konstant udvikling. I efteråret 2009 blev teatret udbygget med en hel ny teatersal, skænket af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney-Møllers Fond til almene Formaal. Nye og spændende ideer og initiativer fylder dagligt huset.
I december 2013 modtog teatret 7,9 millioner kroner af A.P. Møller Fonden til etablering af en skuespiller-talentskole for unge. Skolen forventes at stå færdig i efteråret 2014.
Læs mere om talentskolen her

Randers EgnsTeater er dybt funderet i sit lokalområde og er samtidig i konstant dialog med teatre og kulturinstitutioner over hele landet.